zadzwoń do nas 600 970 644

Zakres działalności naszej firmy obejmuje:

Wykonywanie napraw urządzeń dźwignicowych w opraciu o przygotowaną i uzgodnioną z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentację naprawy.

Wykonywanie modernizacji urządzeń dźwignicowych w opraciu o przygotowaną i uzgodnioną z Urzędem Dozoru Technicznego dokumentację modernizacji, w tym modernizacji mających na celu zwiększenie udźwigu.

Wykonywaniu rektyfikacji torowisk suwnicowych z wymianą lub bez wymiany szyn.

Wykonywanie prac wzmacniających i stężających konstrukcje torowisk suwnicowych.

Wykonywanie od podstaw podtorzy suwnicowych wraz z ich montażem na miejscu oraz montaż suwnic na torowiskach.

Wykonywanie regeneracji kół suwnicowych w oparciu o własną technologię zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wykonywanie modernizacji instalacji elektrycznych urządzeń dźwignicowych w tym montaż instalacji sterowania radiowego i układów antykolizyjnych.

Montaż układów zasilania suwnic w tym szynoprzewodów.

Dostosowanie urządzeń dźwignicowych i do obowiązujących przepisów i norm wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przygotowanie urządzęń dźwignicowych do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i do przegladów okresowych/specjalnych.

Montaż wciągników łańcuchowych wraz z belkami jezdnymi.

Montaż żurawi słupowych.

Montaż/demontaż mechnizmów i podzespołów urządzeń dźwignicowych ( silników, przekładni, motoreduktorów, wałów, sprzęgieł, zestawów kołowych, kół, hamulców, łożysk, lin, elemntów instalacji elektrycznych i pozostałych ).

Naprawa uszkodzonych elementów urządzeń transportu bliskiego.

Wykonywanie bieżących remontów i prac konserwatorskich suwnic i innych urzadzeń dźwignicowych.

Wymiana zużytych połączeń śrubowych i nitowanych, również z wykorzystaniem technologii sworzni zrywalnych firmy Huck Bolt.

Demontaż urządzeń dźwignicowych wraz z ich utylizacją.

Świadczenie usług doradztwa technicznego dotyczących urządzeń transportu bliskiego.

Wykonywanie konstrukcji stalowych.

 

  

Siedziba firmy
41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 15
Zakład produkcyjny
40-393 Katowice
ul. Krakowska 151 A